13.04.2005 by CREATOR:                                                                                                             opendarwin.org
OPEN DARWIN
hexley-400x400-black
Целта на проекта OpenDarwin e да осигури среда за разработка, съвместима с Mac OS X. Проектът се базира на последните source code-ове, достъпни в рамките на проекта Darwin, който е основан и се развива от Apple Computer.
Eдин от ключовите моменти в проекта е да се повиши интереса към операционната
система Mac OS X и да се привлекат към проекта Darwin разработчици за внедряване, разпространение, създаване на изменения и допълнения към операционната система.
OpenDarwin е базиран на основата на FreeBSD 5 и Mach 3.0

Проектът OpenDarwin се намира все още в начален стадий и се поддържа от Core
Team, подобно на повечето BSD проекти. Търсят се хора готови да сътрудничат във
всякакви аспекти на проекта. Най-активните ще бъдат приети в Core Team.
Основателите на проекта, както и едни от първте членове на Core Team ще
определят най-належащите задачи и ще избират project members.

Проектът OpenDarwin постоянно обръща внимание на талантливи личности,
желаещи да сътрудничат и да се присъединят към проекта. Като за начало Вие
можете да участвате в обсъжданията в реално време на IRC сървъра:
irc.freenode.net в канале #opendarwin.
Към момента актуална версия за download е OpenDarwin 7.2.1 "Coyote" и е от Юли
2004. OpenDarwin 7.2.1 "Coyote" е базиран на Darwin 7.2.0 (който кореспондира с 
Mac OS X 10.3.2).
OpenDarwin

Някои характерни особености на OpenDarwin 7.2.1:

-- Install script has been enhanced to allow user creating, setting root password
-- AuthenticAMD cpu's are now properly detected
-- cvs from upstream feature releases
-- locate from NetBSD
-- at/atrun synced with FreeBSD-5
-- various unix software has been updated.
-- ODTulipDriver, a driver for tulip-based ethernet controllers, has been added.
-- ncutil, a network configuration tool for Darwin, has been updated to version 2.1

Obtaining the Source Code
The complete source code is either available as the 'src'-module from
the OpenDarwin CVS repository or as source RPMs.
The CVS repository can be accessed via anonymous cvs or cvsup.

anonymous cvs

% cvs -d :pserver:anonymous@cvs.opendarwin.org:/Volumes/src/cvs/od login
(hit enter at the password prompt, it's empty)

% cvs -d :pserver:anonymous@cvs.opendarwin.org:/Volumes/src/cvs/od \
   co -r OD_RELEASE_7_2_1 src

cvsup

The hostname of the cvsup server is 'cvsup1.opendarwin.org'. The
'src'-module is available as the 'src-all' collection.

source RPMs

The source rpms are avaible via http from:
  
   http://www.opendarwin.org/downloads/7.2.1/SRPMS/

They can also be fetched via rsync:

   rsync -av rsync://rsync.opendarwin.org/downloads/7.2.1/SRPMS .

Additional Informations

Comments and Questions can be directed to the 'hackers@opendarwin.org'
mailing list, to which one can subscribe to via the URL:

   http://www.opendarwin.org/mailman/listinfo/hackers

This is were the technical discussions regarding OpenDarwin take place.
There is a FAQ on OpenDarwin, available here:

   http://www.opendarwin.org/en/faq.php


Please use Bugzilla to submit bugs in OpenDarwin:

   http://www.opendarwin.org/bugzilla/index.php


To be continued...