27.11.2004 by CREATOR:
 • хакерите
 • хронология
 • За първи път за хакери може да се говори през 1961 г. Най вече в Масачузетския Технологичен Институт от "Kлуба на любителите на ЖП транспорта", създали програмни инструменти и жаргон, части от които се използват и до днес. На тази група дължим и термина "хакер". Няколко човека от нея стават ядрото на групата, занимаваща се с изкуствен интелект в МИТ.
 • Това е епохата на "истинските програмисти", "големите железа" и Асемблер. Някои хора от тази епоха са все още живи и днес, като продължават да работят. Сеймур Крей, създателят на суперкомпютрите Cray твърди, че му се е наложило да пише сам операционна система за неговите компютри. И я написал. И тя взела, че проработила
 • През 1969 г. се случват 2 важни неща: раждането на ARPANET и UNIX. UNIX е създадена от Кен Томпсън. Денис Ричи създава език за програмиране, който работи в средата на още прoхождащия UNIX - C. Също като UNIX, C е направен като гъвкав, удобен и приложим. До тогава операционните системи са били писани обикновено на асемблер за съответната машина. Двамата първи реализират една машинно независима OS, която е написана на езика С. Към 1980 г. UNIX се използва в много университети и изследователски организации.
     Благодарение на преносимостта, UNIX работил практически на всички машини, които били прикачени към ARPAnet. На Assembler вече никой не пишел програми, докато на С, те с лекота се пренасяли от една машина на друга.
     С помощта на UNIX започнала да се формира "мрежова нация" и хакерската култура се развива паралелно с нея. Създадената през 1980г. мрежа Usenet бързо превишава по размер ARPAnet.
 • Съществува и трето течение хакери. Първият персонален компютър се появил през 1975г. Компанията Apple била създадена през 1977г., а в следващите години ситуацията се изменила невероятно бързо. Потенциалът на микрокомпютрите бил очевиден и привлича вниманието на още едно поколение млади и талантливи хакери. Техният език бил BASIC, достатъчно примитивен, за да се отнасят привържениците на първите две групи към него с нескрито презрение.
 • To be continued...                                                                               Добавете коментар