Кълбовидните мълнии
KML

Кълбовидната мълния представлява сфероид с диаметър от няколко сантиметра до няколко метра. Най-често има форма на кълбо с диаметър 10-20 см.

KM_prelez

Кълбовидната мълния често възниква в близост до електрически проводници, при
бури, след попадение на линейна мълния.

KMmistik

Понякога се срещат кълбовидни мълнии  и с крушообразна или капковидна форма. По- рядко се срещат такива с по-необичайни форми, които могат да се сбъркат с НЛО.

ModelKMpo4inarev

Модел на кълбовидна мълния по И. Чинарьов.

KMMount

Кълбовидна мълния в планината.
  /Възможно е снимката да е манипулирана/

KMreka

Огненото кълбо преминало надолу по линията на електропровода и се спуснало до водата. Там наранило едно къпещо се
момче, след което свърнало към брега.

KM_orange_model

Модел на кълбовидна мълния,  в лабораторни условия.

KM_Hands

Модел на кълбовидна мълния. /Всъщност това е стъклено кълбо осветено със силен светлинен източник, от подходящ ъгъл./

KM_night

Смята се е, че КМ се състои от плазма, т.е. на пълно йонизирано вещество. Други се опитват да обяснят природата на КМ на основата на космически лъчения, на антиматерия и др.

KM_stuklo

КМ е избила стъклен диск с диаметър около 8 см, от прозорец на жилище в гр. Щелково, Русия.

KM_Novosibirsk

Кълбовидна мълния унищожи двуетажна дървена вила в Новосибирск, след като вилняла из къщата и предизвикала пожар.

Dobri4_NDT_1

При разразила се буря кълбовидна мълния е нахлула в дома на Живко Георгиев от гр. Добрич. За щастие по това време в жилището не е имало никой.  Целият апартамент е опушен и из него има щети от обиколките на мълнията из жилището. Снимка: НДТ

Dobri4_NDT_2

КМ е изгорила на няколко места канапето, изкъртила е от ударите в стената мазилка.
По цялото жилище има следи
от развихрянето на мълнията.
Снимка: НДТ

12.05.2005 by CREATOR:

Кълбоводните мълнии (КМ) - Свойства
Загадъчното явление е познато на човека от най-дълбока древност.
В Античността са правени опити за неговото описание, а после, през тъмните векове, явлението е било демонизирано. Поради това, а и по ред други причини, които ще разгледаме по долу, то е останало слабо изучено. Нещо повече, учените и до днес не могат да обяснят природния феномен. Дори такъв виден авторитет във физиката, като академик П. Капица казва за кълбовидната мълния: "Оказа се лъжица не за моята уста!" 
Ситуацията с КМ, като обект на изучаване от науката, е уникална с това, че физическите параметри в момента на съществуването й никога не са могли да бъдат измерени. Това се обяснява с внезапната поява и изчезване на обектите. Някои наблюдатели ги свързват с разразяващите се бури, но това не е задължително - наблюдавани са КМ при съвсем хубаво и ясно време. Понякога учените успяват да изучат последиците от появата на КМ, т.е. взаимодействието й с околната среда, в т. ч. хора, животни, имущество. Очевидно е , че при липса на обективни измервания на параметрите на средата, съпровождащи феномена КМ, да се изучи явлението е невъзможно. Затова се счита, че трябва да се получи КМ в лабораторни условия, което ще позволи да се започне изучаването на явлението. При така създалата се ситуация за невъзможността за проверка на хипотезите поради липса на обективни измервания, то по-голямата част от усилията на учените отиват за моделиранито й в лабораторни условия. Но дори и тогава пред учените, занимаващи се с опити по създаването на КМ в лабораторни условия, стои дори в случай на успех, въпроса: дали наистина лабораторния обект пресъздава достатъчно точно КМ.

Като източник за информация относно явлението се използват и свидетелст- вата на очевидци на КМ. Проблемът при този вид информация е, че често пъти свидетели на събитието са случайни и неподготвени хора, които често дават противоречиви сведения. И все пак, нека да видим някои свойства на КМ, описани в голям брой случайни наблюдения:
   -- Кълбовидната мълния представлява сфероид с диаметър от няколко сантиметра до няколко метра. Най-често има форма на кълбо с диаметър 10- 20 см, но се срещат и такива с крушообразна или капковидна форма. По-рядко се срещат такива с по-необичайни форми, които могат да се сбъркат с НЛО.
   -- Цветът на светещото кълбо е бял, жълт, оранжев, червен, светло син и зелен. Светлиннотото им излъчване най-често е като от 100 Вт крушка. Срещат се и много по-ярки.
   -- Най-често се движат със скорост около 10 м/с и се въртят.
   -- КМ съществува без приход на енергия отвън, т. е. енергия е необходима само в първоначалния момент. След образуването й, напр. в резултат на електрически разряд, тя съществува без да получава допълнителна енергия.
   -- КМ се състои от плазма, т.е. напълно йонизирано вещество.
   -- КМ има ограничено време на съществуване - от няколко секунди до няколко минути.
   -- КМ често възниква в близост до електрически проводници, при бури.
   -- За времето на своето съществуване, КМ може да се движи или да доближава без да докосва електропроводими предмети, като много често вятъра не й оказва никакво влияние.
   -- КМ може да се придвижва по протежение на електрическите проводници. Известно е, че проводника на електрически ток носи отрицателен електрически заряд. Затова заредена положително КМ, се притегля от електрическите проводници.
   -- По време на своето съществуване КМ издава особени звуци, като: шиптене, жужене или издава накъсани звуци.
   -- КМ може да преминава през диелектрици, напр. стъкло, като ги поврежда, а понякога не. Известен е случай, когато КМ е избила стъклен диск с диаметър около 8 см, от прозорец на жилище в гр. Щелково, Русия.
   -- Друга странност в поведението на КМ е склонността й да прониква в затворени помещения, прониквайки там по всякакъв възможен начин: през вентилационни отвори, през пукнатини в стените или дупки по стъклата. При това, тя е в състояние временно да приеме форма на наденица, питка или дори на тънък нит и след като проникне в помещението, отново възстановява обичайната си кълбовидна форма. Да се изясни напълно този стремеж е сложна работа, но пък е обясним от физична гледна точка. Работата е там, че в затворено помещение електрическото поле на Земята се екранира и там КМ частично намалява влиянието на мощното електрическо поле на планетата. Не случайно прониквайки през вентилацията, тя се спуска до пода. Известен е случай, в който КМ е влетяла в стая, взривила се е над масата, удряйки се в металната част на керосинова лампа, като при това никой от седящите около масата хора не е пострадал. В друг случай КМ се е взривила в косите на
човек, в резултат на което той почувствал силен удар и загубил съзнание, но оцелял.
   -- КМ често се привличат от метални предмети. Това се обяснява със закона за електромагнитната индукция.
   -- Често КМ възниква в района на разряд на линейна мълния, в близост до обекта в който е попаднал линейния разряд.
   -- КМ мълнии никога не възникват около високи дървета, по високите етажи на небостъргачи или други високи точки, привличащи мълнии. Различни изследователи, прекарали години в наблюдения на попадения на мълнии, в специално пригодени места никога не са срещали КМ.
   -- Изследването на ефекта "изгорена земя", получен при взаимодействие с КМ показва, че подобни ефекти се получават при облъчване със свръх-високи честоти, от порядъка на 1 GHz.
   -- Интересно свойство на КМ е, че преминавайки през тесни пукнатини, не оставя никакви следи, докато в немалко случаи, при съприкосновение е разтапяла метали, гранит, изгаряла земята. Например веднъж по време на буря огнено кълбо с диаметър на футболна топка е забелязано да подскача надолу по улицата. При съсприкосновението му със земята се получавали ями с дълбочина 0.5 м и диаметър 1.5 м. Това продължило, докато КМ преминала през два квартала, след което с трясък се разпаднала на огнена струя и изчезнала в небето.
   -- КМ има висока температура на вътрешната си част и съвсем хладна по повърхността.
   -- Най-често КМ изчезва със взрив придружен от силен трясък, но понякога прекратява съществуването си тихо. Често се наблюдават нанесени щети и разрушения и върху по-големи обекти, като бунгала, трансформаторни помещения, взривен асфалт с диаметър 1-1.5 м, разхвърля камъни, чупи стъкла, разрушава изолацията на проводници и т.н.
   -- След изчезването си КМ често оставя дим с остра миризма. Понякога този дим е силно токсичен, така че е в състояние да отрови човек извънредно бързо.

КМ - Обяснения и хипотези
Загадъчността на явлениято, както и внезапността при появата му е довело до крайно противоречиви обяснения за същността на неговата природа. Най-разпространеното мнение е, че КМ се състои от плазма, т.е. на пълно йонизирано вещество. Други се опитват да обяснят природата на КМ на основата на космически лъчения, на антиматерия и др. Съществуват и екзотични хипотези, които допускат, че КМ се управлява от по-висш разум, представлява живо същество или пък е свързана с пришълци от Космоса.
 
Още през 1955 г. П. Капица се опитва да обясни явлението с възникването на особени късовълнови електромагнитни колебания между буреносните облаци и Земята. Бъдещият академик, обаче не успява да обясни точно природата на "късовълновите електромагнитни колебания". Почти 20 години по-късно, идеята му се доразвива от П. Хендел от Университета в Сейнт Луис. Всъщност той допуска, че КМ възниква следствие на явлението "природен мазер". Мазерът е устройство, подобно на лазера, но се базира на микровълнов, а не на светлинен принцип. Ефектът се проявява след мощни и кратки електро- магнитни импулси, възникващи при електрически разряди, каквито всъщност са мълниите. В повечето случаи линейните мълнии се разпростират на големи разстояния и тогава ефектът на "природния мазер" не се наблюдава. За да се образува КМ, са необходими две проводими повърхности и това именно обяснява факта, че те често се образуват направо в затворени помещения: сгради, самолети, дори подводници. В този случай "природния мазер" създава локализирано електрическо поле (солитон), което прави възможно възникването на КМ. Ако условията за възникването й не са налице, водните молекули, намиращи се във въздуха се сблъскват и поглъщат цялата енергия, така че не се достига до никакъв видим ефект. Мазер-солитонната хипотеза обяснява и факта, защо не се образуват КМ в близост до високи обекти: импулсът на нейното поле при удар във висок обект образува тънък, обърнат надолу конус с много малък обем. В обратния случай - когато мълнията порази нисък обект, разположен в равнинна обширна област, то се получава огромен импулс и образуваният конус е с ширина до 10 км и височина до 3 км.

Съществува хипотеза, опитваща се да обясни движението на КМ. Тъй като тя преставлява материален и електрически зареден обект, то тя се намира под въздействието както на гравитационното, така и на електрическото поле на Земята, което силно нараства преди и по време на буря. По повърхността на Земята съществуват еквипотенциални повърхнини, характеризиращи се с постоянни стойности на електрическия потенциал. Тези повърхнини повтарят релефа на местността и обикалят постройките и върховете на дърветата. И тъй като КМ представлява лек, свободно движещ се заряд, то тя може да "яхне" някоя еквипотенциална повърхност и да се движи по нея без загуба на енергия. Отстрани изглежда, че тя се носи над повърхостта на Земята, сякаш плува, повтаряйки релефа на местността.
Това описание обаче едва ли е достатъчно за да се обяснят случаите на Олга Василева, живееща в  Подмосковието, която досега се е сблъсквала три пъти с явлението. Първия път, когато видяла КМ, тя била 13 годишна. През един ясен и безоблачен августовски ден тя седяла на една голяма поляна и четяла книга. Изведнъж забелязала близо до себе си ярък обект, който неподвижно висял във въздуха. Внезапно кълбото започнало да се приближава към нея с огромна скорост. Тя едва успяла да скрие лицето си с ръце. КМ си "поиграла" почти 5 минути с нея и с пасящите наблизо крави, като ги довела до пълна паника. Накрая момичето се обърнало към кълбото с гневни думи и вдигнало към нея дървена пръчка. Разнесъл се трясък, а пръчката се подпалила и много бързо изгоряла. Минали повече от 20 години. Олга била вече майка на две деца и почти била забравила случката от своето детство. Един ден семейството се разхождало по брега на близкото езеро, когато малкият й син се провикнал: "Мамо, виж какво кълбо виси във въздуха!". Над повърхността на водата висяла огнена топка, с големината на портокал, която съпругът й и детето разглеждали с интерес. Жената изпитала ужас, осъзнавайки, че кълбото се е върнало при нея. Предчувствията й не я излъгали - КМ прелетяла на няколко пъти около главата й, обгорила едното й ухо и се скрила в близкия храсталак. Но не за дълго! Само след минута Олга почувствала силна топлина по гърба си, а силно изплашеният й съпруг започнал да я налага със сакото
си, защото роклята й пламтяла.
При третата среща Олга Василева вече знаела за какво става въпрос. Бил ясен и много студен зимен ден, когато КМ се приближила до дома й. Отначало Олга се разгневила и извикала на мълнията, че не се страхува повече от нея. В отговор кълбото се раздвижило, вмъкнало се през комина в къщата, където след секунди се разнесъл силен трясък. Пердетата в спалнята горели, огледалото било счупено, а снимката на съпруга й с децата лежала обгорена на пода. Когато, малко след това пристигнали пожарникарите, те учудено разглеждали дупката в прозореца, през която мълнията си тръгнала. Дупката била изключително правилна и с гладки стени. Според учените описали събитието, подобен отвор би могъл да се получил при взаимодействие с тяло, чиято температура е над 3000 оС.
Описаният по-горе случай, а и редица други такива, дават оснавание на някои изследователи на феномена да му припишат разумни действия, тъй като съвсем очевидно в редица случаи, КМ като че ли избира хората с които да "общува". Тя периодично се появява при тях, докато по-голямата част от населението на Земята изобщо не се е срещало с явлението. Съществуват и по-смели догадки, които свързват явлението с полтъргайст, тъй като и двете мизстериозни явления контактуват с набелязания обект и явно се забавляват, като местят и дори рушат разни предмети около него. Понякога се стига дори до тормоз. Потърпевшите често се сковават от страх и дълго време не могат да се отърсят от преживяното.
В последно време набира популярност и една друга хипотеза, а именно че КМ представлява проявление на обкръжаващия ни отвсякъде квантов вакуум, съдържащ в себе си огромни енергии. Според Алберт Айнщайн, Пол Дирак и Никола Тесла, вакуумът не е пълна празнота, а представлява огромна банка за съхранение на информацията от Вселената и такива явления като КМ, полтъргайст, а дори пророчествата и телепатията са следствия на енерго- информационни процеси, произтичащи там.

Едно възможно обяснение за съществуването на КМ е  възникването на плазмени заряд при интерференция на електро-магнитни вълни по време на гръмотевични бури. Експериментална проверка на тази хипотеза са провели физиците от Токийския университет И. Оцуки и Х. Офуруто. Петкиловатов магнетрон генерира електро-магнитно излъчване с честота 2.45 GHz, което е изпратено към резонатор със сечение 161х370 мм. Оформила се стояща вълна с 6 възела. В тези възли, които са всъщност местата с максимална интензивност на полето, са възникнали плазмени разряди от различен вид, като някои от съхранявали съществуването си известно време след изключването на генератора. Някои от разрядите били неподвижни, а други се движели и много напомняли на КМ. Плазмоидите светели в бяло, синьо, червено или оранжево и самопроизволно напускали кухината на резонатора. Още по-голяма прилика с КМ се появила, когато на изхода на резонатора поставили керамична пластинка с дебелина 3 мм. Плазмените образувания проникнали зад нея без ни най-малко да я повредят. По същия начин КМ прониква понякога през диелектрици, напр. стъкло.

Съществува и хипотеза, предложена от физици от Гьотинген. Те смятат, че появата на огнените кълба са свързани с попаденията на мълнии в земята, при които е възможно изгаряне на различни органични обекти. Това може да е дървесина, трева, пух и т. н. При това, нагряването е толкова голямо, че възпламенената органическа материя се превръща в плазма, пораждаща кълбовидната мълния.

Опит да се обясни същността на КМ е и класификацията на Майкъл Талбот - поделяне на хипотезите по признака на енергоизточника, поддържащ съществуването на феномена. Общо взето той поделя хипотезите на два типа: такива които предполагат, че източника на енергията на КМ се намира вътре в тях и такива, които предполагат че енергоизточникът им се намира извън телата им.
Към първия тип:
-- КМ представлява газово или "необичайно" въздушно образувание, което бавно изгаря газ, състоящ се от частици, които поглъщат енергия благодарение на химични реакции.
-- КМ - това е сфера от нагрят въздух при атмосферно налягане.
-- КМ представлява плазма с висока плътност.
-- КМ се образува благодарение на определени конфигурации на електрическия ток протичащ по затворен контур, поддържан от собствено магнитно поле.
-- КМ съществува благодарение на своеобразен вид "въздушен вихър". Може да се направи приблизтелна аналогия с димното колелце.
-- КМ се поддържа от излъчването на микровълново поле, съдържащо се вътре в тънката сферична кора на плазмата.
Към втория тип:
-- КМ се поддържа от високочестотно излъчване с честота над 100 MHz.
-- КМ съществува благодарение на стационарния ток, протичащ от буреносния облак.
-- КМ представлява съсредоточаване на космически частици, благодарение на електрическто поле на бурята.

В заключение
може да се каже, че се налагат два основни извода.
-- Повечето учени споделят убеждението, че кълбовидната мълния е напълно реално явление. Съществуват, разбира се и скептици в това отношение.
-- Няма общоприета теория, обясняваща същността на КМ.

КМ - Наблюдения на очевидци
Може да се каже, че КМ са наблюдавани в най-различни цветове: бели, ярко жълти, оранжеви, сини, зелени; появяват се от най-невероятни места: от розетки, от телефонни слушалки, от крановете за парното, а понякога и изобщо неизвестно откъде се появяват и плуват из въздуха.

1946 г. Самолет Пе-8 се намира в облаци на 1200 м височина. Температурата зад борда била -14оС. Внезапно в кабината се появило ярко светещо кълбо и прелетяло на 30-40 см от главата на щурмана. Той не усетил никакво топлинно излъчване, а само леки боцкания по горната част на главата. Замирисало на озон. Променил цвета си в зелено, обектът заплувал настрани. Напъхал се под седалката на радиста и там се взривил. Възникнал пожар, а радиостанцията излязла от строя. Преди взрива не се е чул характерния за гръмотевиците трясък.

След буря отворили прозорец. През него влетяло ослепително бяло кълбо. Спряло се за миг над перваза, след което бавно "заплувало" към телефона (на 3 м от прозореца). Обектът се спрял над чашката на звънеца и започнал да подскача, с амплитуда 10-15 см. При това цветът му се измянял от бял до бледо син. По кълбото метнали книга и то се взривило. Замирисало на озон.

Понякога срещата с КМ може да е зловеща и с фатален изход. Трима души пътували с мотоциклет. Започнала буря. Очевидецът на събитията седял в коша на мотоциклета и забелязал ярък обект на около 10 м. Кълбото приближило и застанало над кормилото на мотоциклета. Чуло се потропване и двигателят замлъкнал. Водачът и пътникът зад него били мъртви.

Самолет По-2 летял на височина 500-600 м. Попаднали в буреносни облаци. В облаците започнали да се появяват разноцветни кълба с различна големина, приблизително колкото футболна топка. Кълбата били много ярки, възниквали и се пръскали на най-различни места.

Самолет АН-12 летял на височина 6000 м, със скорост 700 км/час. Попаднали в буреносен облак и затова се издигнали на 8000 м. Чул се силен гръм и в илюмианторите се виждали ярко жълти кълба, с диаметър 30-40 см. Кълбата се взривявали със силен трясък.

5.07.1965 г. През юли в Армения наблюдавали КМ с диаметър около 30 см. Повъртяло се из стаята и после огненото кълбо през отоворената врата попаднало в кухнята след което излетяло през прозореца. КМ се ударила в земята на двора и се взривила. Взривът бил толкова силен, че намиращата се на 50-ина метра паянтова постройка рухнала. За щастие нямало пострадали.

Било силна буря. В момент, когато блеснала мълния, от един от контактите започнало да се издува, подобно на балон, оранжево, ярко светещо кълбо. През цялото време си променяло формата. Когато достигнало рамерите на футболна топка, то се откъснал от розетката и заплувало към прозореца. Кълбото излетяло през стъклото на прозореца на улицата и там се взривило. В стъклото не намерили никакво отверстие.

Ярко синя КМ с размерите на ябълка, пред очите на десетина човека, преминала през стъкло, без да го повреди и ударила един от наблюдателите. Той оцелял.

По време на буря паднала мълния в гръмоотвод. От мястото на заземяването на мълнеприемника (гръмоотвода) изскочил встрани ярък пламък, който се превърнал в кълбо с диаметър 12-15 см. Отначало ил червникав, после
жълто-бял, той се раздул почти 2 пъти и станал ослепително бял, по-ярък дори от 20 KW ксенонова лампа. Откъсвайки се от гръмоотвода, кълбото полетяло на височина около 1.3 м. Когато кълбото наближили наблюдаващия на 5 м, то неговите коси се изправили (не от ужас). Кълбото се приближило до наблюдателя на около 3 м. Той ясно видял, че ярката централна част е обкръжена от тъмна зона с дебелина по-малка от сантиметър, след което следвал ореол с ширина 3-5 см. Кълбото се отправило по пътеката по посока на езерото. След това, наблюдателят загубил временно зрението си, което се възстановило напълно чак след две седмици. Общото неразположение на наблюдателя продължило почти половин година.

24.08.1978 г., 23.20, гр. Хабаровск. Над сградата на кино "ЗАРЯ" се появила КМ с ярко-оранжев цвят. От нея изскачали искри. Мълнията се снишила, приближила до повърхността на земята и се взривила. На мястото на взрива се образувала яма, т .няр. "изгорена почва"  с диаметър 1.5 м и дълбочина
20-25 см. В радиус 100 м, електрическите проводници били извадени от строя.

1978 г. Кълбовидна мълния прониква през нощта в палатката на руски алпинисти в планината Кавказ, като минава последователно през всеки от спалните чували. Единият от алпинистите умира, а останалите получават сериозни изгаряния.

16.06.2001 г., Плевен, в-к "Сега". Кълбовидна мълния подпали покрива и таванските помещения на кооперация в Плевен. Огненото кълбо е било наблюдавано от десетки хора. Благодарение на бързата намеса на огнеборци няма пострадали хора.

3.07.2001 г. в-к "Сега". Кълбовидна мълния уби 17 крави в обор край с. Кисгюлан, на 160 км югозападно от Будапеща. Мълнията ударила обора, в който имало 97 крави. 17 от тях умрели на място, обяви фермерът Ищван Каролю. "Времето беше ясно и внезапно чух мощен грохот, сякаш на покрива кацаха поне два самолета. Избягах от обора. Неволно стъпих на метална плоскост и ме разтърси електрически ток", разказва Каролю, който за щастие бил обут в гумени ботуши.

2.05.2002 г., в-к "Стандарт". Кълбовидна мълния порази къщата на бившия миньор Ваклин Коцаров от златоградското село Старчево. Природният феномен влетял през комина, завъртял се из стаята и излязъл през
прозореца, разказаха очевидци. През това време семейството било на първия етаж и чуло само силен трясък и звън на счупени стъкла. Всички си помислихме, че има земетресение, разказват уплашените стопани. Срутени са комините на къщата, изпотрошени са всички прозорци на втория етаж, а покривната конструкция е усукана по особен начин, обясниха от Гражданска защита. Керемидите на покрива са разместени, а електрическата инсталация е изгоряла.

4.07.2003 г. Жилищен блок в русенския квартал "Локомотив" се подпалил от кълбовидна мълния тази нощ, но жертви и пострадали няма. Изгорял е покривът на двата входа и част от таванския етаж. Сигналът за пожара е бил подаден около 22,30 ч. Полицията е успяла да евакуира всички живеещи в блока, а за около три часа шест коли и почти целият състав на пожарникарите са загасили пламъците. По първоначални данни щетите са големи.

22.07.2003 г. Новосибирск, в-к “Комсомолская правда в Новосибирске".
КМ превърна двуетажна дървена вила в пепелище. За щастие по времето на събитията не е имало никой в къщата. Според очевидците, това е първия такъв случай в района.

8.08.2003 г., Екатиринбург. По време на буря в Екатеринбург загинало момиче, съобщава ИТАР-ТАСС. Инцидентът се случил през деня на плажа. Както разказват очевидци, огненото кълбо преминало надолу по линията на електропровода и се спуснало до водата. Там наранило едно къпещо се
момче, след което свърнало към брега. Там КМ изгорила крака на едно момиче, а друго ударила в гърба. То починало на място. Пострадалите са настанени в болница.

19.04.2005 г., в Арсениево. По време на буря в дома на сем. Чубукини, през прозореца влязла КМ. Огненото кълбо се взривило, като оставило следи по стените на дома и прогорило щорите, а на радиатора останало голямо
обгорено, петно. Стопаните не са пострадали. По време на бурята в други домове наоколо са се повредили телевизорите. Да си припомним, че през миналата година, в Арсениево по време на буря загинаха двама души.

04.08.2004 г., гр. Добрич, В-к "Нова Добруджанска трибуна". При разразилата се във вторник буря кълбовидна мълния е нахлула в дома на Живко Георгиев на ул. "Майор Векилски". За щастие по това време в жилището не е имало никой. Малко преди това съпругата се обадила на майка си да изведе детенцето им на разходка. Младото семейство още не се било върнало от работа, обясни началникът на "Гражданска защита" Мирчо Николов. Не е ясно откъде точно е влязла мълнията. Предполага се, че чрез електрическата инсталация или през антената на телевизора. Целият апартамент е опушен и из него има щети от обиколките на мълнията из жилището. Специалистите твърдят, че втората добра случайност е в това, че всички врати са били затворени и това е попречило на мълнията да се възпламени. От въртенето из апартамента тя е изгорила на няколко места канапето, единият телевизор е обгорял и не работи, другият също не работи, съборила е полюлей, изкъртила е от ударите в стената мазилка. По цялото жилище има следи от развихрянето на мълнията. Шанс за живеещите в блока била и подмяната същия ден на електромерите и монтирането на автоматични бушони, които са изключили и това е предотвратило разрастване на инцидента.

Разбира се могат са се приведат като примери още много инциденти, но по същността си те не се различават кой знае колко много.

Каква е вероятността да наблюдавате КМ?
Според проф. И. Стаханов средната вероятност човек да срещене КМ през живота си не е много голяма и е около 1:1000. По време на буря, особено през летните месеци, вероятността за поява на КМ нараства до 80%, но силно зависи от географията на местността. По различни изчисления, около 5% от населението на Земята е наблюдавало феномена.

Какво да правите, според учените, ако срещнете КМ?
Според някои от тях при среща с КМ най добре е да се отнасяте към нея, като към "непознато куче" - стойте неподвижно и наблюдавайте поведението й. Ако се намирате в помещение и сте близо до вратата, то най-добре е да напуснете бързо, а не да чакате тя да направи това. В никакъв случай не се опитвайте да гоните КМ с метла или други предмети, защото в този случай поведението й ще стане непредсказуемо, а обикновено тя притежава достатъчно енергия за увреди Вашето здраве.

To be continued...                                                             Добавете коментар