21.08. - 25.08.2006 by CREATOR:                                                 NASA, IAU
 
 Когато децата тръгнат на училище през есента,
те ще имат една нова Слънчева система за изучаване
 
Генерална Асамблея на МАА

Прага, 16 - 25 Август 2006

                       
Международната Астрономическа Асоциация /МАА/ провежда среща в Прага, на която се очаква да се гласува нова дефиниция за "планета". Според организацията, която дава имената на планетите и спътниците им от основаването си през 1919 г., нашата Слънчева система вече ще има 12 планети.  
 
С навлизането в употреба на новите мощни телескопи в наземните обсерватории и в космоса, планетарната астрономия постигна невероятно развитие през последното десетилетие. В продължение на хиляди години, за планетите се е знаело само, че са обекти, които се движат на фона на нощното небе, спрямо неподвижните звезди. Всъщност, самата дума "планета" означава: странник, пътешественик. Но днес откриването на редица големи обекти в покрайнините на Слънчевата система подлагат на истинско изпитание това понятие.

За повечето хора, израстнали с представата, че Слънчевата система има 9 планети тази новина е разтърстваща. В действителност дискусията с години се въртеше около това дали Плутон е планета или просто е ледено парче, обикалящо в далечна орбита, в крайните предели на Слънчевата система. Дискусията прие неочаквана посока, когато астрономът д-р Майк Браун и неговите колеги обявиха, че са открили
"десетата планета", обект по-голям и още по-отдалечен от Плутон. Този обект бе временно наречен "2003 UB313" и ще бъде едно от новите попълнения на Слънчевата система според предложението на МАА.
maa251_

 Слънчевата система според проекто-резолюцията на 26-тата Генерална Асамблея на МАА: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Церера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Харон, 2003UB313.

 
На пръв поглед това, което определя кое е планета и кое не е, че планетите са огромни сферични тела. Но оттук започват и трудностите, защото следват логичните въпроси: "Къде е долната граница?", "Колко голям и колко сферичен трябва да бъде един астероид за да се превърне в планета?", "Къде е горната граница?", "Колко голяма е една планета преди тя да се превърне в кафяво джудже или в звезда?" и т.н.

Съгласно новата проекто-дефиниция, която може би ще бъде приета на 26 Генерална Асамблея на МАА, двете условия трябва да бъдат изпълнени, за да се нарече даден обект "планета" са:
1. Обектът трябва да се намира на орбита около звезда, като самият той не трябва да е звезда.
2. Обектът трябва да е достатъчно голям (технически по-правилно - с достатъчно голяма маса) за да може собствената му гравитация да го оформи като сфероподобно тяло. Масата му трябва да бъде над 5 x 1023 gr. и диаметърът да е по-голям от 800 km.
maa252_

Някои от по-големите астероиди.

 
Ако проекто-дефиницията бъде утвърдена, то 12-те планети на нашата Слънчева система ще включват 8 от класическите 9: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, като към тях ще се добави и Церера - най-големия известен ни астероид.
Плутон ще продължи да бъде планета, като освен това ще формира и цяла една нова категория наречена "плутоноиди". Към тази категория ще се причислят: Харон, доскоро известен като спътник на Плутон, както и сравнително скоро открития обект "2003 UB313". Името "2003 UB313" е временно, тъй като "истинското" име на обекта още не е избрано. Предложения и решение за ново име на този обект, изглежда че няма да бъдат приети по време на Генералната Асамблея на МАА в Прага, а по-късно.
Понятието "плутоноид" е официално за новата категория за планети.  "Плутоноид"-ите имат маса доста по-малка масата на планетите, като те извършват едно завъртане по орбитата си за повече от 200 земни години. Явно това се отнася за орбити простиращи се отвъд Нептун. Освен това "плутоноид"-ите обикновено имат силно наклонени спрямо еклиптиката орбити и имат и голям орбитален ексцентрицитет. Тези им характеристики предизвикват засилен научен интерес, което от своя страна предполага те да бъдат разглеждани като отделен вид спрямо класическите планети.

Новата дефиниция за планетите, ще се отнася на само до тези от нашата Слънчева система, но и за други звездни системи.
През последното десетилетие, благодарение на новите технологии бяха открити редица планети извън нашата звздна система. Тези планети предизвикват огромен интерес сред учените, които се надяват да установят, че някои от тях може и да са обитаеми.

Проекто-резолюцията за дефинирането на понятието "планета" ще бъде дискутирана и подложена на гласуване, заедно с още 4 такива, на втората сесия на Генералната Асамблея, на 24 Август, м/у 15:00 и 18:30 Българско време (ЕЕST).
 
... и продължението:
Решения на ГА на МАА
Прага, 24 Август 2006
 

Участваха повече от 2500 астрономи разделени в редица симпозиуми и дискусии. Бяха сериозно обсъдени редица нови научни постижения в атмосфера на забележително международно сътрудничество, както и бяха начертани някои бъдещи планове на организацията.
На заключителната церемония бяха гласувани 6 резолюции, от които 5А и 6А касаят пряко устройството на Слънчевата система, а и не само:
- Резолюция 5А: дефинира понятието 'планета'
- Резолюция 6А: дефинира категория от обекти - 'плутоноиди'
maa253_

 Слънчевата система според решенията на 26-тата Генерална Асамблея на МАА.
”Планети”: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун,
 “Планети-джуджета”: Церера, Плутон, 2003UB313

 
Членовете на МАА се обединиха около следната дефиниция за понятието "планета":
Това е небесно тяло, което:
а) се намира в орбита около Слънцето.
б) обектът трябва да има достатъчно голяма маса за да може собствената му гравитация да го оформи като тяло със сферична или близка до нея форма
в) пространството около нейната орбита е изчистено от множество от други обекти
Това означава, че Слънчевата система ще има осем "планети": Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.
Бе приета и нова категория обекти: "планети-джуджета". Реши се, че "планети" и "планети-джуджета" ще са две различни категории. Като първите членове на новата категория ("планети-джуджета") са: Церера, Плутон и 2003UB313. Към нея се очаква МАА да причисли още редица обекти през следващите месеци и години. В настоящия момент, кандидатите за "планети-джуджета" са около една дузина.

"Планетата-джудже" Плутон бе приета да бъде прототип на нова категория транс-Нептунови обекти.
МАА ще стартира процедура за наименованието на тези обекти.

 

To be continued...                                                             Добавете коментар