Художествена илюстрация на протопланетарния диск от газ и прах открит от Spitzer Space Telescope намиращ се около жълтото джудже OTS44. (NASA/JPL-Caltech)
17.02.2005 by CREATOR:                                     Harvard-Smithsonian CfA
 
Миниатюрна
слънчева система


Aspen, Colorado -- Екип от астрономи ръководени от Kevin Luhman (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) откриха с помощта на Spitzer Space Telescope  протопланетарен диск около жълто джудже с изненадващо малка маса.
 

Забележителното откритие дава надежди за съществуването на
планетна система около обекта, чиято маса е твърде малка за звезда и също е от планетарен мащаб  - около 15 пъти масата на Юпитер и е твърде малка за да свети чрез ядрен синтез. Освен това, наличието на диска предполага, че е възможно формирането на планети от земен тип. Става въпрос за жълтото джудже OTS 44, намиращо се на приблизително 500 светлинни години от нас, в южната част на съзвездие Хамелеон и с температура 2300 гр. Келвин. OTS 44 е най-студеното и най-лекото жълто джудже, което образува пропланетарен диск. Екипът смята, че масата на диска ще стигне за образуването на един газов гигант и няколко планети от земен тип и евентулно ще еволюира до миниатюрна версия на нашата Слънчева система. Поради по ниската температура на OTS
44 земеподобните планети трябва да са на много по близка орбита отколкото е Земята до Слънцето, за да бъдат с температури подобни на нашата планета. По приблизителна оценка течна вода може да има на повърхността на планета отстояща на 1.5-6.5 млн км от жълтото джудже. Протопланетарния диск обхваща тази зона.
Без ядрен синтез обаче жълтото джудже постепенно ще изстива. В
началото земеподобните планети, формирани в близост до OTS 44 ще бъдат горещи, но постепенно ще се охладят и ще станат по-гостоприемни с времето. Докато жълтото джудже се охлажда достатъчно бавно, обитаемата зона земеподобните на планети може да се съхрани достаъчно дълго за да еволюира там живот.
Това са само предположения, заяви Кен Лъман, но все пак откриването на протопланетарен диск около такъв малък обект, значително разширява възможностите за съществуването на
планетни системи в галактиката.

To be continued...                                               Добавете коментар