deepSPACE_TL
NewHorizonts_ANewLIfe1

Cн.1 Жълто джудже с ледена планета в орбита. NASA

NewHorizonts_ANewLIfe2

Cн.2 Звездата във фаза на червен гигант. NASA

NewHorizonts_BHabitableZone

Cн.3 Разширяване на обитаемата зона. NASA

NewHorizonts_DLockedIce1

Cн.4 Марс представлява ледена пустиня. NASA

NewHorizonts_WetMars2

Cн.5 Как би изглеждал МАРС с езера и морета. NASA

NewHorizonts_kepler

Cн.6 Мисия “КЕПЛЕР”. NASA

06.04.2005 by CREATOR:                                                                 NASA
 
Нови хоризонти
в търсенето на извънземен живот

Учените непрекъснато разширяват хоризонта в търсенето на живот извън нашата Слънчева система. Умиращи червени гиганти магат да върнат към живот замръзналите си планети и техните спътници, превръщайки ги в люлка на живота, докато звездите се намират в последната си и най-ярка фаза на своя живот. По-рано беше прието, че около такива звезди и системи е невъзможно да има живот.
 
Сн.1-2
Слънцеподобна звезда минава във фаза на червен гигант, като увеличава размерите си и светимостта си. Енергия под формата на топлина се поглъща от замръзналата едно времеи мъртва планета. Замръзналата й повърхност бързо се затопля и ледовете се превръщат в течна вода, запълват стари кратери и образуват топли морета, създавайки най-благоприятна среда за формирането на нов живот. Credit: NASA.
 
Международен екип от астрономи направи приблизителна оценка, че е възможна появата на нов живот на планета, докато трае фазата на червен гигант на нейната звезда. Спред Д-р Бруно Лопес резултатите за такива, че в търсенето на извънземен живот, трябва да бъдат включени и планетите около такива стари звезди. Той и неговите колеги са изчислили, че около 150 червени гиганта са "достатъчно близко" - около 100 светлинни години - и ще са в основата на бъдещите търсения на живот на отдалечените звездни системи.

 
Местоположение
Една от тайните за успешното съществуване на живот на Земята е нейното местоположение, вътре в обитаемата зона около Слънцето. Тази сфера се пресича с рингоподобна зона, в която водата може да се намира в течно състояние, изключително важно условие за развитието на живота. Taзи рингоподобна зона успешно се моделира като "поничка", чиито ринг представлява "зоната на течната вода", като извън този ринг, във вътрешната й част, водата се изпарява в космоса и никога не се завръща на планетата, която си остава мъртва скала. Извън ринга водата остава под формата на лед и планетата се превъща в ледена пустиня.
 
Сн.3
Нашата планета се намира вътре в обитаемата зона на Слънцето, в Рингоподобната зона около звездата ни, където водата може да се намира в течно състояние. Това е изключително важно условие за развитието на живота на планетата ни. Когато след милиарди години Слънцето премине в следващата фаза от развитието си и се превърне в червен гигант, то и обитаемата зона ще промени местонахожедението си, успоредно с нарастването на нашата звезда. Планета като Марс, която се намира съвсем близо до външните граници на обитаемата зона в настоящия момент и представляващ един замръзнал и твърде сух свят (цялата му вода се намира по формата на лед, поради рехавата му атмосфера) ще има щастието да попадне в тази нова разширена обитаема зона. Така Марс ще остане в тази зона за около 2 млрд. години, достатъчен период за да получи втори шанс Марсианския живот.
През 2003 г. изследователите наблюдаваха ледените формации на планетата през Марсианските зима и пролет. В някои области ледът е представлявал повече от 90 % от обема на водата. Учените допускат, че тази вода е изпълвала сега сухи езера и морета. Един ден, в далечното бъдеще ледовете ще се превърнат в течаща вода и ще запълнят тези басейни, както и неговите кратери и прославутите му канали и ще дадат шанс за стартирането на нов живот в нашата Слънчева система.

 
Сн.4-5
През 2003 г. изследователите наблюдаваха ледените формации на планетата, като в някои области ледът е представлявал повече от 90 % от обема на водата. Снимката е получена от Викинг, намиращ се в орбита около планетата.

Червените гиганти предефинираха търсенето на извън земен живот
Това важи за и за всички планети, намиращи се в орбитата около червени гиганти. Преди милиарди години тези звезди са били подобни на нашето Слънце.
Как са протекли събитията? С изчерпване на горивото си слънцеподобната звезда е преминала в следващата фаза на развитието си - нарастнала е до червен гигант, нараствайки извънредно много по размери и по яркост. Топлите лъчи достигат вече и до замръзналите и мъртви някога спътници. Ледовете бързо се разтопяват и превръщат в течаща вода, която запълва старите прашни кратери с топли морета и създава благоприятна среда за възникването на нов живот.
Понастоящем са ни известни повече от 150 червени гиганта, на разстояние 100 светлинни години от Земята и около които може би има планети, способни да създадат живот. Откриват се нови хоризонти пред "ловците на планети" из целия свят. По този повод NASA ще стартира своята "мисия Кеплер" през 2007 г., чрез която се надява да бъдат открити малки, земеподбни планети, извън нашата Слънчева система. Учените ще изследват повече от 100 000 звезди в продължение на 4 години.

 
Сн.6
Изследователите са изчислили, че времето необходимо за възникването на нов живот е достатъчно за звездни системи, чиито звезди са във фаза на червени гиганти и които може би имат земеподбни планети. Мисията Кеплер се надява да открие именно такива планети, чрез трензитиране (пасаж) - преминаване на планетата пред светлия диск на звездата.To be continued...
                                              Добавете коментар