phenomenon_TL
09.07.2005 by CREATOR                                                                                                          www.kp.ru

ПОСЛАНИЕ НА    ИЗВЪНЗЕМНИТЕ,    СКРИТО В КАЛЕНДАРА  


Руският учен Владимир Пахомов е открил кода за достъпа към шифър, оставен на Земята преди повече от 6000 г. Изследователят е убеден: При нас са дошли извънземни и като подарък са ни оставили календар. Това е цялото интервю на Светлана Кузина с Виктор Пахомов, в-к Комсомолска правда.


 "Шифър, календар..." - тези думи веднага предизвикват мисълта, че поредният любител нPoslanie_ET_KPа ребуси се е заинтересувал от нумерология. Не, учен се е заел да прави математически анализ на онази строга последователност, в която те са разположени в календара. И успя да го
"прочете"...
Известният руски математик Владимир Пахомов не се съмнява, че Земята е била посещавана от извънземни. Те са ни оставили календара. И са кодирали в него своето послание, но по такъв начин, че то да може да бъде разчетено само от хора, достигнали определена степен на развитие. Това време е настъпило.

Доказателства за пребиванието на извънземните
ВП: Посланието открих неслучайно, търсих го. Защото бях убеден, че извънземните са посещавали Земята. А ако това е така, то те не може да не са оставили нещо за спомен.
СК: Откъде тази увереност?
ВП: От древните предания и митове. Много учени не обръщат внимание на съвпадението на отделни факти и сюжети в легендите на различни народи, разделени от океани и пустини - на тези, в които се разказва, че в древни времена Земята е била посещавана от обитатели на други светове.
СК: И все пак категорично доказателство за подобни "контакти" и досега не са открити.
ВП: Досега убедителни доказателства за това обаче не е имало, тъй като никой не е знаел къде да ги търси. Прочутият изследовател и пътешественик Ерих фон Деникен е писал: "Ако погледнем повърхността на нашата планета, ще видим, че шансовете да открием следи от пришълци са незначителни. Две трети от нея е заета от вода, останалото е покрито от ледове, огромни пустини и зелени пространства... Космическите пришълци са разбирали това прекрасно. Занимавал ги е проблемът по какъв начин да оставят на технически развития човек доказателства за своето посещение. Каквото и да е било завещанието на извънземните, пред нас на преден план излизаше въпросът за "сейфа".

Странната клетва на фараонитеSofiiskiSaborKIEV
СК: Вие смятате, че календарът е същият този "сейф"?
ВП: Да, смятам. Ще приведа интересвн факт. При възкачването си на трона, египетските фараони са давали странна клетва: "Да не се правят в календара никакви промени!" Защо? Целта им не е ли била да се запази той в първоначалния си вид?
В много достигнали до нас древни ръкописи се говори за бога на мъдростта, известен с две имена - Тот и Хермес. Разказва се, че преди да се върне на небето, той написал и внимателно скрил някакви "книги". До това заключение стигат в труда си "Огледалото на небесата" изследователите Хенкок и Файя, които цитират предавани с годините думи на бог Тот: "О, вие, свещени книги, направени да бъдат вечни. Останете си нетленни през вековете и бъдете невидими и неоткриваеми за всички хора, които ще ходят по тази
земя, докато Небесата, остарели, не породят организми, достойни за вас." Писателят Уолтър Скот превежда този откъс на английски и допълва в превода си обяснението:
"Организми - дословно сложни същества, тоест хора, достойни за това да четат книгите на Тот и Хермес."
Запознал се с тези редове, Пахомов се замисля какво може да бъде вечно и нетленно в продължение на векове? Дори и Големите пирамиди са подложени на разрушение. Нетленно може да бъде само нещо, което не е съвсем материално. Например, информацията. Какво може да се запази с течение на вековете? Може би това, което е свързано с времето и летоброенето, т. е.  календара.
Защо посланието в календара е било скрито и невидимо за нас? Защото хората не са разполагали със знания и технология, нужни за неговия "прочит"? Което обаче не им е пречело да го пазят като зеницата на окото си. Ние дори не подозираме, че в
празниците, които честваме всяка година, е скрит алгоритъм, запомнян и възпроизвеждан от потомците.
В този смисъл, твърди ученият, ме порази матрицата на "вечния календар", открит на стената на Софийския събор в Киев. С нейна помощ може лесно да се определи как е изглеждал или ще изглежда календарът през всяка една година. Да се разбере след 100 години в какъв ден ще се пада рожденият ви ден например.
Именно с помощта на древната матрица Пахомов е разчел посланието. Става дума за таблица на кирилица от ХIII в., която ученият е открил на стена на Софийския събор. Използвайки я Пахомов е започнал разшифроването на криптограмата.

ВИЗИТКА
VlPahomov
Владимир Пахомов е роден през 1943 г. в Ярославъл. Завършва Механо-математическия факултет на Московския държавен университет "Михаил Ломоносов". Професионален математик е. Работил е в Обединения институт за ядрени изследвания. Служил е като офицер в Космическите войски на бившия СССР. Бил е заместник-директор на Института за физико-технически проблеми. Автор е на над 50 научни статии.TablicaKod

Снимка-таблица: От тази древна таблица (ХIII век) Пахомов е започнал дешифрирането на криптограмите

Загадката на Енох
СК: Кога човечеството е получило "привет"» от пришълците?
ВП: Според Библията съвременният календар хората са получили по времето на сътворението на човека. В древния апокриф "Книга на Енох", а Енох бил седмият от Адама. както пише в Библията, се говори за това как "ангелите" или "наблюдателите", както самите те се наричат, изкачили Енох на седмото небе, откъдето той видял "морето малко, като локва". Обяснили му движението на небесните тела, както и това как да състави календар. "Ангелите му заръчали да записва всичко, "но не за товапоколение, а за отдалечено, което ще дойде"
Десет години изследвах структурата на календара, за да намеря това, което е предназначено за това  отдалечено поколение.
Матеметикът смята, че е открил древен информационен обект - матрица, която има невероятни,  дори за днешните представи характеристики. Специалистите по информационни технологии ще разбера - в матрицата е използван оригинален метод за цифрово кодиране. Той е толкова добър, че позволява да се съхраняват в цифров вид данни за тримерни изображения.
По мнението на изследователя, в структурата на календара са включени високо развити математични и астрономични знания, далеч превъзхождащи всичко, което би могло да принадлежи на древните цивилизации.
ВП: Не, не хората са ни го оставили.
СК: Настоявате, че пришълците?
ВП: В посланието няма изображения на хора, а закодирани, тримерни изображения на някакви хуманоиди.

Тайният код
В календара е скрит цикъл, повтаряем на всеки 28 год. Това означава, че през 2005 и през 2033 дните на седмицата се падат на едни и същи дати. Напр. 1 януари е все в събота.
В матрицата обазнеченията на дните е чрез ноти.
PoslanieMuzika


Съществуването на периода от 28 год. не е било тайна за древните. Да си спомним за вечния календар, изображение на който има на Киевския Софийски събор. То е от 13 век и преставлява таблица-матрица от 28 клетки. Всичките са обозначени с букви, символизиращи дните на седмицата: от понеделник до неделя, с които трябва да започва годината на цикъла, за всичките 28 години.
От тази матрица, състояща се от 7 реда и 4 колони, Пахомов започва да извлича информация. Той поставял по определен алгоритъм съотвестващите на дните на седмицата числа от календарите за различни години. Една след друга се получавали други матрици.
ВП: Просто в календара няма да откриете никакво послание. По същество то е съставено от символи, които трябва да вземете поединично от календара за конкретната година, ползвайки ключовете към шифъра.
Пахомов не крие нито ключовете, нито методиката за разчитане на календара. Дори е готов да ги сподели с всеки ентусиаст, владеещ висша математика, за да може учените да се убедят: послание съществува и то се поддава на разшивровка. Желаещите биха могли да посетят сайта на Пахомов:
(
http://pakhomov.com), където за специалистите подробно е описана "последователността на ходовете".
ВП: Да Ви предупредя, ще се нуждаете от най-сложни изчислния. Наложи ми се да рзбия код, имащ 10^38 варианта. Разбира се, без компютъра си нищо нямаше да постигна.
Енох не е крил, че се е срещал с "ангели-пришълци", които го запознали с календара. Седем дни - седем планети
В много от езиците на Земята дните на седмицата са свързани с небесните тела. Напр. в английския Sunday (неделя) е ден на Слънцето, Monday (понеделник) на Луната.
Всичките седем небесни тела (толкова, колкото са били известни на древните
астрономи) били вградени в т.нар. "Халдейска редица", т.е. подредени по реда на нарастване на видимата скорост на движение на тези тела по небето. Точно в този ред са и дните на седмицата, започвайки с неделя, денят на Слънцето.
Можем да се досетим: първото неще, което изчисли компютъра, беше информацията за Халдейската редица, но не проста, а с неизвестни досега подробности.
Между другото аз получих данни за прецесията на всички те седем небесни тела - как техните оси се движат в пространството, описвайки конуси. На земните жители този феномен е уизвестен от най-дълбока древност. Отнякъде за него са знаели египетските жреци и са рзбирали, че в резултата на движението на Земната ос се променя картината на звездното небе. Но са пазели това в тайна за непосветените. А параметрите на прецесията на другите планети са неизвестни дори на съвременните астрономи. Засега няма още апаратура, способна да ги измери. Но тези, които са ни оставили посланието са ги определили. и са счели за необходимо да ни съобщят за това.
СК: Защо?
ВП: Ами не знам. Възможно е прецесията да е играла или да играе някаква важна роля за нашата цивилизация.


Седем планети - седем ноти
Разбира се, идеята да се заменят дните на седмицата (планетите) в матрицата с ноти е лежала едва ли не на повърхността, нали нотите са също седем. Пахомов го направил. Направил допълнителен анализ на посланието, ползвайки се от известните му вече ключове. И календарът прозвучал с музика, композирана Бог знае от кого. Пахомов ми пусна първата изьвлечена от посланието мелодия. Тя не беше какафония или случаен набор от ноти, а приличаше на приспивна песен.
ВП:Странно? Сякаш слушаш нещо неуловимо познато ... Приспивните песни на различните народи на Земята си приличат. Всяка друга музика се различава, но тази почти не! Възможно ли е всичките те да са произлезли от тази изпратена ни песен?
СК: Значи пришълците също са пели?
ВП: По какъв начин звуците са станали достояние на хората, аз не съм изяснил. Но като че ли и нотите са изпратени чрез това послание.
Всъщност Вашият вестник писа, че музиката може да убива. Вярвам в това. Сред другите извлечени от посланието мелодии ми попадна една, от която едва не умрях. Главата ми щеше да се "разцепи" и от болката едвам успях да изключа компютъра.

OrionMintak
СПРАВКА НА "КОМСОМОЛСКА ПРАВДА"
Кой е дал на египтяните календара?
Днес съществуват две основни версии на древния календар. Юлиаския - по името на Гай Юлий Цезар е дошъл до нас от Египет през 45 г. пр. н. е. Но се е появил значително по-рано. Знаменитият египтолог проф. Бристед смята, че египтяните имат летоброене и ползват календара станал по-късно Юлиански от 4236 г. пр. н. е.
Грегорианският календар, по името на Папа Григорий ХIII и въведенпрез 1582 г. и се отличава от Юлианския само по правилото за определяне на високосните години.
С други думи, повече от 6000 г. човечеството ползва един и същи модел на календара - матрица с неизменно делене на месеци и седмици. Откъде се е взел - никой не знае. А и по-добър не е открит.

Орион или Сириус?
ВП: Получих два адреса, може би и двата са верни. Същества дошли до Земята са напълно сопособни да пребивават и създават колонии и на други места.
Отначало компютърът нарисува на екрана съзведието Орион. Според египетската митология, там са живели всички богове. Египтяните го наричали "Вратата в небето". С Орион са свързани според редица изследователи, като Бювел и Джилберт, размерите и разположението на Големите пирамиди в Гиза: на Хуфу (Хеопс), Хефрен и Микерин. Всъщност те са разположени точно като три от най-ярките седем звезди в съзвездието. А древните записи свидетелстват, че пирамидите са построени по небесен план - "на земята, като на небето".
По-нататъшната разшифровка довела математика до Сириус - звездата, която също е обект на множество митове, най-известният от които е на племето догони, живеещи в Западна Африка. Не е чак толкова далече от Египет. Догоните съхраняват в устна форма легенди за пристигането на извънземни от Сириус. Племето разполага с учудваща дори днес информация за загадъчната звезда. Освен това те потвърждават, че техните предци били посетени от хора-амфибии, прелетели от Сириус, които предците им наричали Учителите.


Три литра мозък
Съществуват не по-малко странни находки, имащи непосредствено отношение към Учителите.
Сред екпонатите на музея в Ика, Перу се намира странни черепи с огромни размери. В него би се побрал 3 литра мозък. В нашите - човешки около 1.5 л. Чии са тези черепи? Никой не знае. Но ги откриват на всички континенти. Предположителната възраст на костите е около 6 хил г.
Огромните черепи принадлежат на "ангелите", разпалват се отделни изследователи, тези които са възнесли Енох на "седмото небе", обяснили му как да състави календар и му поръчали да запише най-подронбо техните наставления.


Една от рисунките, зашифровани в посланието е портрет на бога-амфибия ОАНЕС
ВП: Моят познат и изследовател Лойд Пи, автор книгата "Всичко, което знаете е лъжа" вече доста години изучава един такъв череп, открит през 1930 г., около гр. Чихуахуа, Мексико. Когато по черепа бил възстановен неговия външен вид, се оаказло, че най-много от всичко наподобява портрет на извънземен, както обикновено ги рисуват очевидците-контактьори. Лойд Пи направил генетичен анализ на черепа и се оказало, че цели фрагменти от неговата ДНК се отличават значително от човешката.alien_Skelet__CHIHUAHUA


Земноводните пришълци
ВП: А ето какво е написал вавилонския жреш Берос. Във Вавилон било голямо стълпотворение на най-различни нации по това време. В първа година от тези част на Еритрейско море, които граничат с Вавилония се появило същество на име Оанес, което наричали още "небесна риба", тъй като цялото му тяло, според Аполодор, било, като на риба. Под главата си Оанес имал друга глава и крайници, подобни на човешките, но имал и "рибешка опашка". Гласът му, както и езикът му били човешки. Това същество обикновено прекарвало деня сред хората, но не приемало никаква храна. Оанес дал на хората понятие за писменост, наука, изкуства от най-различен тип, научил ги да строят градове и храмове, да създават закони, както и им обяснил принципите на геометрията. Научил ги как да различават плодовете на земята и как да ги събират. Когато Слънцето залязвало, това същество се оттегляло в морето и провеждало нощта в дълбините. След това се появили и други, подобни на Оанес".
Още по-интересното е, че ако наложим фотография на на огромните черепи с възраст няколко хиляди години, отрити по целия свят с изображенията на глава, закодирано в календара, то те съвпадата точно.

Sravnenie
Портрети на боговете
Матрица на календара, обработена с компютърна програма, дава обемно изображение. Но в странен и оригинален вид.
ВП: Графиката в посланието е така закодирана, че да изглежда все едно е свита на руло. На неговата повърхност има изображения, които могат да се развият и разгледат под различни ъгли.
На една от картинките има същество, подобно на птица с голям клюн и много напомняща за птицата Феникс от древния Египет. На друга рисунка има глава на риба, надяната на главата на човек, което и придавало явно сходство със земноводния бог Оанес. На същата рисунка има изображение на русалка с раздвоена опашка, също добре познат персонаж и то не само от митовете. Наскални изображения на подобни същества са открити в Южна Америка с приблизителна възраст около 6000 г.
СК:И все пак, кои са пристигнали на Земята: амфибии, русалки, разумни гущери?
ВП: Надявам се да мога да отговоря след като прочета цялото послание. Засега съм успял само с отделни фрагменти. Гледайте на тези страници като на голяма книга с илюстрации.


Египетско съкровище
ВП: От разшифровката на календарното послание узнах координатите на някои места на Земята. Едното място се намира на платото Гиза, в Египет в района на пирамидите. Другото е на Хаваите.
Матеметикът предполага, че на първото място се намира самото Хранилище или "капсулата на времето", както го наричат оше многобройните ентусиасти - от учени до уфолози. Те вярват, че дълбоко под земята около или непосредствено под една от пирамидите пришълците нещо са скрили. А именно техника и устройство от рода на компютъра или блокове памет със записана информация. Вярвам, че календарното послание е възможно да се окаже своеобразна инструкция за по-нататъшни действия. Засега ще се въздържа да дам точните координати на Хранилището. Първо трябва да се изясни с помощта на Посланието какво грози човечество от достъпа до информация на високо развита цивилизация. И да си спомним древния мит за "кутията на Пандора", откъдето сред хората тръгнали всевъзможни беди.


Рисунки, зашифровани в посланияGizaHranilishte
В календара е закодиран района над звездата Минтак от съзвездието Орион. Може би, там са живели или още живеят братята по разум?
На схемата е указано място, където е възможно, да е скрито материално послание на извънземните.

1. Пирамидата на Хеопс.
2. Пирамидата на Хефрен.
3. "Капсулата на Времето".


Ще намерим ли Атлантида?
ВП: Не толкова опасна е информацията на Хавайските острови. Общо те са повече от 100.
Но на разшифрованата карта са отбелязани само пет. При това тези, които по геоложки данни преди хиляди години са били едно цяло - един огромен остров. По размери, релеф и очертания той съответства на Атлантида, както я описва Платон в прочутите си диалози "Тимей и Критий".
Търсят загадъчната срана навсякъде. Но и до сега не са я намерили. Може би си струва да се изследват Хаваите, поне във всички случаи е изнтересно да се узнае защо пришълците са указали това място.
СК: Защо веднага не обясните? И на какъв език е съставенопосланието? Предполагам, че не е на руски...
ВП: Разбира се, че не. И разшифрирането дава не букви и текст, а изображения с цифри. Нещо като комикс, който да разбереш не е нужно да знаеш езици. От друга страна и сред картините и в последователността от цифри се срещат такива объркващи, че е може да се интерпретират с различни методи. 


Код ба безсмъртието
ВП: Аз например съм уверен, че съществува връзка между календарното послание и структурата на ДНК - "тухлите на живота", от които е изградено всичко живо на Земята. В двойната спирала на молекулите на на ДНК също се съдържа огромно количество информация. А по същество - набор от последователни комбинации от четири основи - нуклеиди. И ако всичко се дигитализира, скоето сега са заети генетиците и се сравни с посланието... Може би ще се намери сходство.

Какво са искали да ни "кажат"?
Самото съществуване на посланието от неизвестна и още повече извънземна цивилизация е достаъчно сензационно. А и самото послание е достатъчно впечатляващо - както казва Пахомов, всичките академици на планетата не биха могли да направят нещо подобно, такава матрица, съдържаща такъв голям обем информация от най-различен вид. Освен това работещо подобно на компютър, само че не електрически. И ето това е главното, макар и косвено доказателство за съществуването на други високо развити цивилизации из Вселената.
А посланието все още се разшифрова. Като го дочетем до края и е възможно да разберем защо ни е изпратено. За това време ще бъдат открити извънземни
цивилизации - астрономите обещават до 20 г. да установят контакт и да обменят информация. 
ВП: В посланиеот има някои звездни ориентири и направления, районът над звездата Минтак в съзвездието Орион, като и северния полюс на еклиптиката. Струва си, радиоастрономите да се прицелят именно там. А самите те да изпращат сигнали закодирани, подобно на посланието. "Опаковано" по образ и подобие на календара, събщението би позволило да се излъчи с кратък но мощен импулс. Едновременно с това да дадем да разберат, че ние най-накрая сме разбрали какво се е случило преди 6000 г. Може би в края на краищата това и чакат от нас.
Неотдавна открих, че матрицата, въведена в компютъра е способна ... да се размножава, расте, самостоятелно да генерира все по сложни структури. Тя като че ли е жива. И, размножавайки се, матрицата създава нова информация.
Може би посланието и не трябва "да се дочита" до края, дотолкова доколкото то е безкрайно като Вселената. Но трябва да се опита. По този начин може би ще излезем на нова степен на своето развитие, както са предрекли много пророци ...

Означения:
СК - Светлана КУЗИНА
ВП - Владимир Пахомов

To be continued...
                                                                              Добавете коментар