TitanSpot250505
TitanSpot250505_BigBl
30.05.2005 by CREATOR:                                       NASA/JPL/University of Arizona
 
Мистериозно обект
на Титан озадачава учените

NASA/JPL/University of Arizona - 25 Maй 2005

 
На спътника на Сатурн - Титан се появи странен обект - светло петно, което озадачава учените. Обектът има приблизителни рамери на Западна Вирджиния, се намира непосредствено на югоизток от светлия регион наречен Ксанаду и бе регистриран от инструментите на космическия кораб Касини. Широкото 483 км петно, може би е предизвикано от сблъсък с астероид и предствлява смес от лед и амоняк от по-топлата вътрешност на спътника, течаща по околния по-студен терен. Съществува и друга възможност за произхода на петното, а именно то да представлява струпване на облаци или на необичайни материали по повърхността.
"От пръв поглед личеше, че това е странно образувание" - заяви д-р Robert Brown, началник на екипа на "Cassini visual and infrared mapping spectrometer" и професор от Лунната и планетарна лаборатория при University of Arizona, Tucson. "Реших, че то представлява една "гореща зона" в сравнение с околния терен. Е, може би това не е най-добрата хипотеза..."
Касини прелетя покрай Титан на 31 март и на 16 април. Чрез своя спектрометър корабът изследва странното образувание, което е най-яркия обект, наблюдаван изобщо на Титан.
Камерите на Касини засякоха 550 км широко, полукръгло образувание, във видимата част на спектъра по време на прелитанията покрай Титан през декември 2004 и февруари 2005 г.
Dr. Alfred McEwen, от University of Arizona счита, че би могло да се образува, като следствие на удар, криовулканизъм или атмосферни процеси. Неговите отчетливост и яркост свиделстват, че е образувано неотдавна.
Други ярки образувания също са били наблюдавани на Титан, но те са били твърде нетрайни и са изчезвали за часове, като техните спектрални характеристики са се различавали значително от тези на настоящия
обект, който е устойчив, както по местонахождението си, така и по цветовите си характестики.
"Ако петното беше облак, то продължителността му на съществуване и стабилността му предполагат, че то се подхранва от друг обект от повърхността на спътника" - смята Jason Barnes, докторант-изследовател от University of Arizona. Петното може би предствлява отразената светлина от регион, чиито терен се изграден от екзотичен материал. "Вероятно
по-голямата част от повърхността на Титан е изградена от замърсен лед. Яркото петно, може би е регион, изграден от по-различни материали."
Учените предполагат също, че светлото петно всъщност е планина. Ако е така, то тези възвишения ще трябва да са доста по-високи от 100 метровите хълмове, открити от Касини преди време. Те се съмняват, че е възможно да съществуват толкова високи планини на Титан.
Екипите ще бъдат в състояние на тестват своите хипотези на 2 юли 2006 г., когато Касини ще може да заснеме региона през нощта. Ако петното свети и през нощта, то учените ще знаят, че то представлява наистина "горещ регион".

To be continued...                                               Добавете коментар